08.12.2009 | av Steinar Slotten  

bilde

De fleste erkjenner at det finnes noe der ute som er større enn oss mennesker. Vi tror dette "noe" er Gud, og at han er sånn som Bibelen forteller oss at han er. Jesus er en historisk person, og hans liv markerer et sentrum for historiens begivenheter. Har du tenkt på at vår tidsregning knyttes til hva som skjedde før eller etter hans fødsel?

For oss er han ikke bare en historisk person, han er også Guds sønn. Vi tror på Jesus som verdens frelser. Hans liv var ikke en tilfeldighet, men han ble født inn i denne verden med en hensikt. Hans oppdrag var å åpne veien til Gud for alle mennesker. Hans død og oppstandelse markerer ikke bare et vendepunkt i historien, men også for hver enkelt som kommer til tro ved Ham. Bibelen sier; " Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn".( Joh 1:12) Det er igjennom troen på Jesus Kristus vi blir frelst.