16.05.2011 | av Steinar Slotten  

Toppbilde

Å være en kristen er noe mer enn å ha sympati med kristendommen eller å tro at det finnes en Gud. Å være en kristen er et personlig og bevisst valg. Bibelen sier; «Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» (Apg 2:21)

Synden

Ordet frelse stammer fra et gammelt uttrykk; "fri hals". Dette handler om å være bundet og underlagt en annens makt. Se for deg en som har en jernklave rundt halsen med en lenke. Å bli frelst handler om å bli "løst" og satt fri. Bibelen forteller oss hva det er som binder oss og om hva som kan løse oss. Bli med på et lite bibelstudium sammen med meg.

Det er synden som binder oss mennesker og fratar oss friheten. I Rom 3:23 står det: "alle har syndet og står uten ære for Gud." Synd betyr adskillelse. Det er altså synden som skiller oss mennesker fra Gud. Paulus forklarer hvordan dette har skjedd i første kapittelet i Romerbrevet: For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem. (...) For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer. (.) De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor Skaperen. (Rom 1:18-26)

Hva kan jeg gjøre med dette?

Den gode nyheten er at Gud ikke krever at vi selv skal ordne opp i dette. Han har ordnet opp for oss! Det er ett vers i Bibelen som sier dette bedre enn noe annet, derfor er det også kalt "Den lille bibel". For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. (Joh 3:16)

Paulus sier videre: Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. (Rom 3:24) Rettferdiggjort er et juridisk begrep. Den som stilles for retten kan enten bli dømt skyldig eller rettferdiggjort for de anklagene som er rettet mot ham. Nicky Gumbel forteller om to ungdomskamerater som går hver sin vei i livet. Den ene roter seg bort i livet og blir til slutt tatt for tyveri. Bevisene er udiskutable. I rettsalen ser han dommeren komme inn. Til sin store overraskelse ser han at dette er hans ungdomskamerat. Han øyner håp. Dommeren kjenner også ham igjen. Han er imidlertid bundet av lovens krav. Bevisene er så klare at han må dømme sin venn. Kameraten på tiltalebenken sitter der knust. Da reiser dommeren seg, går ned til kameraten. Han tar av seg dommerkappen og sier; "som dommer måtte jeg dømme deg skyldig, men som din venn vil jeg betale din straff så du kan gå fri." Dommeren betalte dermed boten for ham og han som var skyldig kunne gå ut som en fri mann.

Dette er det evangeliet handler om. Gud kan ikke bare se bort fra vår synd og skyld. Han dømmer oss til døden. I sin kjærlighet var han villig til å ta straffen for oss. Han sendte sin enbårne sønn for å dø i vårt sted. Slik at hver den som tror på Ham kan bli frelst.

Hvordan ta i mot Jesus som sin frelser?

Paulus svarer slik på dette: Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. (Rom 10:8-10)

Erkjenn din synd

Å tro betyr først å fremst å tro på Guds ord. Erkjenne at Gud, himmelens og jordens skaper, har gjort det klart for oss at vi er syndere. Som syndere er vi uten Gud og håp. dernest betyr det at vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn, som kom for å gjøre soning for vår synd. Jesus tok vår skyld på seg og frelsen er en gave jeg kan motta i tro på Ham.

Bekjenn din tro

Med munnen bekjenner vi stod det. Når du tror evangeliet mottar du frelse ved å bekjenne Jesus Kristus som din frelser. Nå er du klar for å be en frelsesbønn:

Jesus jeg behøver deg. Derfor vil jeg bekjenne at jeg er en synder og har syndet mot deg. Tilgi meg synd og rens meg. Jeg gir mitt liv til deg og bekjenner deg som Jesus som Herre i mitt liv. Takk Gud for at du tilgir meg min synd. Takk for at du har lovet at du aldri vil forlate meg når jeg nå inviterer deg inn i mitt liv. Amen.

Gratulerer nå har du blitt frelst! Å være nyfrelst er på mange måter som å være et lite barn, du trenger omsorg og hjelp. Når to mennesker får en baby er det ikke bare et barn som blir født, det blir også født en familie. På samme måte er du nå en del av Guds menighet. Derfor vil vi at du skal ta kontakt med oss så vi kan få hjelpe deg videre på veien.