16.05.2013 | av Steinar Slotten  

bilde

Pinsen er en av kirkens tre største høytider. De to andre er julehøytiden, hvor vi feirer Jesu fødsel og påskehøytiden der vi feirer at han døde for våre synder og stod opp igjen til vår rettferdighet. I pinsen feirer vi fordi det var den dagen da Den Hellige Ånd ble gitt til alle mennesker. Det var da den første kristne menighet/kirke ble opprettet, og spredningen av de gode nyhetene om Jesus startet.

Pinse betyr «den femtiende dagen» (gresk: pentekóste hemera), og har sammenheng med at 1. pinsedag feires 50 dager etter Jesu død og hans oppstandelse på 1. påskedag.

Den Hellige Ånd (DHÅ) er, i følge trosbekjennelsen, den tredje personen i guddommen. Tredje artikkel begynner slik; «Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig alminnelig kirke, de helliges samfunn.» Den DHÅ er gitt oss alminnelige mennesker som en hjelper og veileder. Han er også menighetens kraftkilde og de som gjør oss i stand til å få det vi har på innsiden ut, slik at det Guds rike blir synlig igjennom oss.

På pinsedag fikk Jeu disipler Den Hellige Ånds kraft og de ble frimodige. Ta Peter for eksempel, han hadde vært feig og benektet at ha kjente Jesus femti dager før, men fylt av DHÅ står han frem frimodig taler til flere tusen. Det å bli fylt med Den Hellige Ånd er en kraftutrusting. På de første kristen viste Den Hellige Ånd seg som en ildtunge og de begynte å snakke på en frimodig og en overnaturlig måte, de mottok tungen.

Det er få som opplever ildtunger rent synlig i dag, men jeg har hørt om det!
Apg 2:1-8: Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. 2 Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. 3 Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. 4 Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. 5 I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. 6 Da denne lyden hørtes, kom folke-mengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en hørte dem tale på sitt eget språk. 7 Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre: "Se, er ikke alle disse som taler, galileere? 8 Og hvordan kan det ha seg at vi hører, enhver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn i?

Som pinsevenner har vi fått vårt navn etter pinsedag. Noe som kjennetegnet den vekkelsen, som førte til at pinsebevegelsen ble til, var de samme virkningene som vi leser om skjedde på pinsedag for snart 2000 år siden. I dag er skjer dette i alle de ulike bevegelser og kirker. Oasebevegelsen er et godt eksempel på en bevegelse som arbeider for at pinsens budskap skal prege Den Norske kirkes arbeid. Som menigheter og kirker er vi like avhengig av DHÅs hjelp i dag som disiplene var det i den første tiden.

HØR PODCAST: