28.06.2017 | av Bjørn Henrik Slotten  

Toppbilde

Encounter Festival

Like etter skoleslutt tok en gjeng Fauske-ungdommer turen til bønnesenteret i Levanger for å være en del av Encounter. Det ble 5 dager med fokus på Jesus, og Han møtte oss alle!

bilde

Lovsang og tilbedelse var en stor del av festivalen, og når hundrevis av ungommer løfter opp navnet Jesus blir det trøkk! Gudsnærveret var sterkt, og det virket som om ingen ville forlate møtene, selv når klokken var godt over midnatt. Her var Guds Ånd til stede, og da er det frihet! Det var ikke fokus på predikanten eller mennesker, men Jesus var i sentrum. Lovsangsteamet var sentrert rundt et kors som stod i midten av rommet, og til dét gikk all oppmerksomhet. Fauskefolket var enige om at dette var fantastisk!