15.08.2013  

Toppbilde

Tentro - frikirkelig konfirmasjon

Tentro er et konfirmasjonsalternativ, som er åpent for alle. Vi vil koble store tema som Gud, livet og evigheten med din hverdag gjennom Opplevelse, Oppdagelse og Oppdrag!

"Vi vil gi Guds realiteter til dagens tenåringer/konfirmanter gjennom OPPLEVELSE OPPDAGELSE OPPDRAG!" Luk. 6.46-48.

Tentro er en konfirmasjonsundervisning, som du kan velge i stedet for å konfirmere deg borgerlig eller i menigheter og kirker med annet konsept. Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med andre kristne menigheter og kirkes undervisning. Men er likevel et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder.

Å velge tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til det miljøet som arrangerer i ditt nærområde, eller til den menigheten du kommer i kontakt med. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med . Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra en frikirkelig/kirkelig menighetssammenheng som står ansvarlige, men du er hjertelig velkommen til et år med tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

HVORDAN ER SAMLINGENE LAGT OPP?

Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.”

Hvordan lære noe da?

Undervisningen i er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det relevant for deg!

Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel.

"Gjennom Opplevelser og Oppdagelser vil vi hjelpe tenåringer å komme på sporet av hva som er deres Oppdrag i livet!"

HVOR ER TENTRO?

Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger hver 14.dag. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Kilde: tentro.no